Elinstallation i Stockholm i form av utomhusbelysning på altan med utomhus

Elinstallationer Stockholm

Behöver du hjälp av en elektriker för elinstallationer i Stockholm? Vi på Mitheko har erfarenheten och kompetensen att utföra alla olika typer av elinstallationer. Vi hjälper både företag och privatpersoner i hela Stockholm.

Vi är rätt elfirma för alla typer av elinstallationer i Stockholm

Att alla typer av elinstallationer som utförs måste göras med största noggrannhet är för oss en självklarhet. En elinstallation kan lätt gå åt fel håll om den inte utförs av någon som har behörighet eller är en erfaren elektriker. Lyckligtvis är vi på Mitheko alla fullt behöriga och har stor erfarenhet inom alla olika typer av elinstallationer.

Neonbelysning takkrona med tillhörande väggbelysning elinstallation
vardagsrumsbelysning med väggbelysning och stor taklampa är ett exempel på en elinstallation i Stockholm

Vilka typer av elinstallationer kan vi göra?

Med vår erfarenhet kan vi stolt skylta med att vårat kunskapsområde inom elinstallation är väldigt bred. Alla uppdrag utförs med en hårfin känsla för detaljer noggrannhet.

Vi utför bland annat följande typer av elinstallationer:

 • Elcentraler

  • Vid installation av elcentraler krävs det att jobbet utförs av en elektriker med behörighet för detta. Vi hjälper både privatpersoner och företag med att installera elcentraler och proppskåp.

 • Smarta hem

  • Det verkar inte finnas något stopp på digitaliseringen av vårat samhälle, fler och fler saker ersätts med en digital, smartare version. Smarta hem är något som bara blir mer och mer populärt, men att installera ett sådant system kan vara svårt för den ovane. Kontakta oss för mer information eller om du behöver vår hjälp! Vi har kompetens som krävs för att installera styrsystem som förvandlar din bostad till ett smart hem!

 • Data och telekom

  • Tillgång till internet och TV-kanaler är för de flesta av oss idag en självklarhet. Men hur man går tillväga för att installera nätverksuttag, nätverkskablar, TV-antenner och liknande - är inte riktigt lika självklart. Vi hjälper er med alla olika installationer inom data och telekom i Stockholm!

 • Laddboxar

  • Elbilarna blir allt vanligare, och chansen för en privatperson att hitta en ledig laddstolpe blir allt mindre självklar för varje dag som går. Elbilsägare som kör lite längre sträckor varje dag är i stort behov utav att kunna ladda sin bil dagligen, och att installera en laddbox är nästan ett måste för många elbilsförare. Detta är självklart något vi kan hjälpa dig med! Du behöver endast kontakt med oss, vi sköter allt från tillhandahållande av laddbox till färdig installation. Du behöver alltså inte köpa en egen laddbox.

   Vill du veta mer kan du läsa mer om laddboxar här.

 • Belysningsinstallationer

  • Mitheko är en välrenommerad el-partner i belysningsinstallationer. Detta uppnår vi genom breda kunskaper, erfarenheter och lyhördhet mot olika kunders unika behov. Vi vill alltid överträffa våra kunders förväntan med både innovativa, snygga och moderna belysningsinstallationer. Givetvis skall dessa även vara ledande i energibesparing och miljövänlig belysning. Detta är alltid ytterst viktigt när vi utför en belysningsinstallation hos er.

   I varje belysningsinstallation börjar vi med en noggrann analys av era tankar och idéer samt förutsättningar i er installationsmiljö. Detta för att sedan kunna utföra den mest effektiva belysningsinstallationen i projektets genomförande. Genom den noggranna analysen anpassar vi installationerna så att den även utnyttjar fastighetens övriga förutsättningar och möjligheter fullt ut. I våra åtaganden installerar vi så långt som möjligt en belysningsinstallation som alltid är bra för miljön och sänker dina energikostnader. I de projekt vi jobbar mot företagskunder sätter vi stort värde och fokus på en klart bättre arbetsmiljö i era kontorslokaler.

   Några exempel på våra tjänster och vad det bidrar till för belysningsinstallationer:


   • Vi lyssnar på dina idéer och tankar och planerar därefter din belysningsinstallation

   • Kostnadsfri rådgivning

   • Vi analyserar och projekterar dina belysningsprojekt

   • Vi ger en hög garanti och kvalitet på belysningen

   • Energieffektivitet för er framtida drift

   • Enkel och effektiv lösning gällande drift och underhåll

Vanliga frågor vi får om elinstallation i Stockholm

 1. Vad är elinstallation?

  • Elinstallationsarbete är ett brett begrepp som omfattar olika typer av arbete på en elanläggning. Arbetet inkluderar allt från installation, ändring eller reparation av en starkströmsanläggning till fast anslutning av elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning och att koppla loss utrustningen från anläggningen.

   Det är viktigt att elinstallationsarbetet utförs av en behörig elektriker för att garantera att arbetet utförs på ett säkert sätt. Felaktiga installationer eller reparationer av elanläggningar kan leda till allvarliga olyckor och skador, såsom elektriska stötar, brand och explosioner.

   Elinstallationsarbete kan omfatta allt från att installera nya eluttag och belysning i ett hem eller en arbetsplats, till att utföra större installationer på en industriell anläggning. Det kan också innefatta underhåll av befintliga elanläggningar och reparation av fel eller brister i systemet.

 2. Vad måste jag anlita en elektriker för?

  • Det är vanligtvis krav på att ett registrerat elinstallationsföretag ska utföra de flesta elinstallationsarbeten. Vissa enklare arbeten kan du dock själv utföra om du har tillräckliga kunskaper och försiktighet. Det är dock viktigt att ha rätt kunskaper och att vara försiktig vid allt arbete med elektricitet eftersom felaktig hantering kan leda till brand och skador. Om du känner dig osäker på något sätt bör du alltid anlita ett elinstallationsföretag för att utföra arbetet åt dig.

   6 exempel på arbeten du kan göra själv:

   1. Ersätta trasig proppsäkring samt återställa utlöst automatsäkring

   2. Montera skarvsladdar

   3. Montera sladdströmbrytare samt stickproppar

   4. Byta ut och reparera delar i skarvsladdar och apparatsladdar som skadats

   5. Byta existerande strömbrytare för högst 16 A som är belägen i en egen dosa eller kapsling.

   6. Byta existerande vägguttag för högst 16 A som är fäst i en egen kapsling eller dosa.

   För att få göra detta måste du erhålla kunskap om hur du ska utför arbetet korrekt. Efteråt ska arbetet även kunna granskas på ett korrekt och giltigt sätt. Är du det minsta osäker rekommenderar vi alltid att ta hjälp av ett elinstallationsföretag. Kontakta oss här.

 3. Vad kan gå fel vid en elinstallation?

  • En felaktigt utförd elinstallation kan orsaka allvarliga konsekvenser, inklusive kortslutning och överhettning, vilket i sin tur kan orsaka brand i ett hus. Det är därför av yttersta vikt att alltid följa säkerhetsprotokoll vid installation av elsystem i hemmet eller på arbetsplatsen.

   Ett av de vanligaste problemen med elinstallationer är bristande kunskap om elsäkerhet. Ytterligare en orsak till olyckor är trasiga produkter. Det kan vara allt från en glappkontakt till en dålig laddare eller lampor som inte fungerar som de ska. Även om produkten verkar fungera bra vid första anblicken kan det finnas dolda problem som kan orsaka allvarliga problem senare. Det är därför viktigt att alltid inspektera och testa alla elprodukter innan de används, särskilt om de har varit lagrade under en längre tid eller har utsatts för någon form av skada. Det är också viktigt att använda produkter som är av hög kvalitet och som är tillverkade av pålitliga tillverkare.

   Om en olycka händer på grund av felaktig elinstallation eller en trasig produkt, kan det få allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att vara medveten om risken för elolyckor och att alltid följa säkerhetsprotokollen för att minimera risken för skada och olycka. Är du inte helt säker på hur du ska utföra arbetet, kontakta en elfirma för att få hjälp och rådgivning.

 4. Vad är timkostnaden för en elektriker i Stockholm?

  • Timkostnaden för en elektriker kan variera beroende på flera faktorer, inklusive geografisk plats, yrkeserfarenhet, typ av arbete och tidsram för arbetet. Vidare kan arbetsomfattningen påverka prissättningen, till exempel om det är en mindre eller större elektrisk installation, servicearbete, eller underhåll av elektriska system. Generellt sett kan timkostnaden för en elektriker i Stockholm ligga mellan 500-900 kr per timme.

   Då prissättning kan variera mellan arbete till arbete tar vi gärna fram en offert till dig utefter vad det är du vill ha hjälp med. Kontakta oss så tar vi fram ett prisförslag som matchar ditt behov.

 5. Hur vet man att det är en bra elektriker?

  • Att anlita en professionell och pålitlig elektriker är avgörande för att säkerställa att elinstallationer och reparationer utförs på ett säkert och pålitligt sätt. För att hitta rätt elektriker är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer.

   En av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är elektrikerns behörighet. Det är viktigt att kontrollera att elektrikern är certifierad och har rätt utbildning för att utföra arbetet. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är om elektrikern har en F-skattsedel. Detta visar att elektrikern är registrerad för moms och skatt och är verksam som företagare. En F-skattsedel indikerar också att elektrikern har en legitimerad verksamhet. Referenser från tidigare utförda arbeten är också viktiga att ta hänsyn till. Detta kan göras genom att kolla recensioner av företaget från tidigare arbeten för att se hur deras kunder upplevde dem och hur deras erfarenhet är av elektrikern.

   När du väl har valt en elektriker är det viktigt att kontrollera deras professionalitet inom yrket. En professionell elektriker kommer att ha en professionell inställning till arbetet och kommunicera tydligt med dig under hela processen. De kommer också att erbjuda dig ett skriftligt avtal och en offert med detaljer om arbetet som ska utföras och priset.

   Att välja rätt elektriker är viktigt för att säkerställa att elinstallationer och reparationer utförs på ett säkert och pålitligt sätt. Genom att kontrollera behörighet, F-skattsedel, referenser, professionalism, avtal och offert samt pris och slutbesiktning kan du hitta rätt elektriker för dina behov. Kom också ihåg att elektrikerns behörighet är avgörande för att din försäkring ska gälla, så se till att alltid kontrollera detta innan du anlitar en elektriker. Kontakta oss om du har fler frågor!

 6. Vad är en certifierad elektriker?

  • Reglerade yrken i Sverige definieras genom att det fastställs vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en specifik utbildning, examen eller auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. Syftet med detta är att säkerställa att personer som utför arbete inom dessa yrken har nödvändig kunskap och erfarenhet, och därmed kan garantera en viss kvalitet på utfört arbete. Elinstallatör är ett exempel på ett reglerat yrke i Sverige.

   För att bli auktoriserad elinstallatör måste man ansöka hos Elsäkerhetsverket och uppfylla vissa krav. Det krävs både en viss utbildningsnivå och praktisk erfarenhet. Elsäkerhetsverket har fastställt auktorisationsföreskrifter som reglerar kraven för att bli auktoriserad elinstallatör. Dessa krav inkluderar att man ska ha fullgjort en viss utbildning. Man kan även uppfylla utbildningskravet genom att ha godkända yrkesbevis inom elområdet. Utöver utbildningskravet ställs också krav på praktisk erfarenhet. Detta innebär att man måste ha arbetat som elinstallatör under en viss tid för att få auktorisationen beviljad. Dessutom krävs det att man har förmåga att uppfylla de säkerhetskrav som gäller för elinstallationer, och att man kan tillämpa relevant lagstiftning och föreskrifter på ett korrekt sätt.

   Att välja en auktoriserad elinstallatör är viktigt för att säkerställa att elinstallationer utförs på ett säkert och korrekt sätt. Det ger också kunden en extra trygghet att veta att arbetet utförs av en person som har nödvändig utbildning och erfarenhet.

 7. I vilka områden utför ni jobb?

  • Vi på Mitheko är verksamma i Storstockholmsområdet. Vår målsättning är att alltid överträffa kundernas förväntningar genom att erbjuda moderna och visuellt överlägsna EL-installationer och lösningar. Genom att nå upp till våra satta mål hjälper vi våra kunder att uppnå en enklare vardag och en energisnålare anläggning.

   Genom att fokusera på hög kvalitet, teknisk kompetens och personlig service är vi väl rustade att möta de utmaningar som elinstallationer och lösningar kan innebära. Vi ser alltid till att våra kunder är nöjda och att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.

 8. Kan man ha laddboxar i garaget?

  • När det gäller att välja den bästa platsen för att installera en laddbox för din elbil, så är garaget en utmärkt plats att överväga. Genom att placera laddboxen i garaget kan du vara säker på att den alltid kommer att vara i en optimal temperatur och skyddad under tak från de yttre elementen. Detta är särskilt viktigt under kallare månader då låga temperaturer kan påverka landningsprestanda och elbilens batteris livslängd.

   Dessutom kan en laddbox i garaget bidra till att förlänga livslängden på ditt elbilsbatteri eftersom batteriet mår bäst när det hålls varmt. Genom att placera laddboxen i garaget kan batteriet hållas på en optimal temperatur vilket kan hjälpa till att förbättra dess prestanda och livslängd.

   En annan fördel med att ha både din elbil och laddbox i garaget är att laddningskabeln hålls torr och ren. Genom att skydda kabeln från fukt och smuts kan du undvika onödigt slitage och behöva byta ut kabeln i förtid. Detta kan i sin tur spara dig pengar på underhåll och reparationer av din laddningsinfrastruktur.

 9. Vad innebär det med WIFI till laddbox?

  • En laddbox kan vara uppkopplad mot internet via kabel, WiFi eller 4G. Genom att ha en uppkopplad laddbox kan du enkelt styra laddboxen på distans och få statistik om laddningen direkt i din telefon. Dessutom kan du använda de smarta tjänster som finns tillgängliga för laddboxar idag och i framtiden.

   Genom att ha en uppkopplad laddbox kan du utnyttja olika tjänster och appar som kan hjälpa dig att optimera och styra laddningen av din elbil på ett smartare sätt. Du kan till exempel övervaka laddningen och anpassa den efter din energiförbrukning eller prisvariationer på elmarknaden. Du kan även schemalägga laddning under tider när elpriset är lägre.

 10. Vad ska man tänka på innan installation av en laddbox?

  • När du laddar din elbil innebär det en ökad belastning på din befintliga elanläggning, vilket ibland kan kräva att du uppgraderar din anläggning för att hantera den extra belastningen. Om du behöver högre huvudsäkring för att klara av detta måste du kontakta ditt elnätsföretag för att säkerställa att matningsledningen klarar belastningen.

   Det är inte bara en ökad belastning som är utmaningen, utan även att den kan vara kontinuerlig över en längre tid. Därför är det alltid viktigt att en laddbox eller laddstation installeras av en professionell elfirma som kan säkerställa att installationen är säker och korrekt utförd.

 11. Kan man ladda elbilen när det regnar?

  • Laddningskontakter som används för att ladda elbilar har en inbyggd säkerhetsfunktion som är utformad för att förhindra överföring av ström om kontakterna inte är helt sammankopplade. Detta är ett viktigt skydd för att förhindra elektriska stötar eller kortslutningar som kan uppstå vid otillräcklig anslutning av kontakterna.

   Denna säkerhetsfunktion är en viktig faktor när det gäller att ladda din elbil i vått väder eller i regn. Kontakterna är skyddade från vatten, vilket gör att du kan ladda din elbil oavsett väderförhållandena. Detta är en viktig funktion som gör att du inte behöver oroa dig för att använda din elbil i dåligt väder och att laddningen alltid kan genomföras på ett säkert sätt.

 12. Vad är grönt avdrag?

  • Det gröna skatteavdraget är en ny skattereduktion som infördes den 1 januari 2021 och ger upp till 50% i skatteavdrag för kostnader relaterade till grön teknik. Det fungerar på samma sätt som ROT- och RUT-avdragen, men gäller specifikt för installation av nätanslutna solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

   För att beräkna hur mycket skattereduktion du kan få kan du använda dig av tjänsten "Räkna ut din skatt". Det är särskilt viktigt att använda tjänsten om du använder både ROT- och RUT-avdrag och skattereduktion för grön teknik under samma år, eftersom det kan påverka hur mycket skattereduktion du kan få.

 13. Kan man få rotavdrag på solceller?

  • Om du installerar solceller på ditt hus eller fritidshus kan du vara berättigad till skattereduktion för grön teknik, som också kallas "grön rot". Detta innebär att du kan få ett avdrag på upp till 50 000 kr per år och per person. Om huset har flera ägare kan varje person göra ett avdrag på upp till 50 000 kr. Hur mycket skattereduktion du kan få beror på hur mycket skatt du har betalat och om du har använt skattereduktionen tidigare under året. Skattereduktionen gäller enbart arbets- och materialkostnader, så eventuella resor och andra kostnader ingår inte.

   Från och med den 1 januari 2023 höjdes skattereduktionen från 15 procent till 20 procent för installation av grön teknik. Dessa nya regler gäller för installationer som betalas efter den 31 december 2022. Detta innebär att du kan få en ännu högre skattereduktion om du installerar solceller eller annan grön teknik efter detta datum.

   Det är viktigt att notera att skattereduktionen endast gäller för nätanslutna solcellssystem. Detta innebär att solcellerna måste vara anslutna till elnätet för att kvalificera sig för skattereduktionen.

 14. Vad kostar en elektriker i Stockholm?

  • Att anlita en professionell och pålitlig elektriker är avgörande för att säkerställa att elinstallationer och reparationer utförs på ett säkert och pålitligt sätt. För att hitta rätt elektriker är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer.

   När du väl har valt en elektriker är det viktigt att kontrollera deras professionalitet inom yrket. En professionell elektriker kommer att ha en professionell inställning till arbetet och kommunicera tydligt med dig under hela processen. De kommer också att erbjuda dig ett skriftligt avtal och en offert med detaljer om arbetet som ska utföras och priset. Priset varierar beroende på storleken av jobb och även andra faktorer kan spela in, kontakta gärna oss för prisförslag.

Steg 1

Du har en idé kring ombyggnadsprojekt, alternativt är i behov av reparation/service pga elfel. Du kontaktar oss på Mitheko via mail eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Steg 2

Vi analyserar er frågeställning / felrapportering och bedömer vilken typ av insats som behöver genomföras. Bedömer vi att jobbet är mycket omfattande eller behöver ytterligare information kan vi behöva göra ett besök på plats.

Steg 3

Vi återkommer med en tid för besök alternativt dag för påbörjandet av det arbete vi överenskommit om.

Steg 4

Projektet avslutas med en genomgång av resultat tillsammans med er beställare på plats.

Frågor?

Vid frågor eller funderingar når du oss på 070 786 00 45 eller så kan du fylla i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig.

KONTAKTA OSS

Vi vänder oss till allt från privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar till fastighetsbolag och företag inom byggsektorn.